POPTOYS W07 1/6 赤备队 铁炮大将 可动人偶

POP-W-W07
¥1,180.00
    请选择您想要的信息X
数量:
-
+
(库存 0 )
运费:
预计送达时间:
请选择您要发货的国家/地区
  • 产品介绍
POPTOYS:1/6「赤备队」铁炮大将 可动人偶(手工穿线合金甲)

配件清单:
1写真头雕
2窄肩男素体
3朱漆涂日根野头型兜(头盔)
4朱漆涂猿颊(面具)
5朱漆涂ニ枚胴(胸甲)
6朱漆涂当世袖(肩甲)
7朱漆涂四本条笼手(臂甲)
8朱漆涂佩楯(腿甲)
9朱漆涂五本条臑当(胫甲)
10.白小袖(内衣)
11.铠下着(上衣)
12.马袴(裤子)
13.倭文布带(腰带)
14.自然手型一对
15.空心握拳手型一对
16.持枪手型一对

武器:
17.铁炮(火绳枪)
18.打刀
19.朱漆涂打刀鞘
20.马上筒(短鎗)
21.点火绳
22.火绳枪套
23.旗指物
24.火药壶
25.发药壶
26.弹丸袋
POPTOYS W07 1/6 赤备队 铁炮大将 可动人偶
销售政策